Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
24. ledna 2022 ..:: Home ::..   Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí

MEMORIAL GENNARO SPARAGNA se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web MEMORIAL GENNARO SPARAGNA a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu MEMORIAL GENNARO SPARAGNA souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

MEMORIAL GENNARO SPARAGNA shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. MEMORIAL GENNARO SPARAGNA také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na MEMORIAL GENNARO SPARAGNA automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou MEMORIAL GENNARO SPARAGNA využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu MEMORIAL GENNARO SPARAGNA.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu MEMORIAL GENNARO SPARAGNA, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: MEMORIAL GENNARO SPARAGNA nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

MEMORIAL GENNARO SPARAGNA doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na MEMORIAL GENNARO SPARAGNA. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. MEMORIAL GENNARO SPARAGNA nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo MEMORIAL GENNARO SPARAGNA a rodinu webů MEMORIAL GENNARO SPARAGNA.

Použití osobních informací

MEMORIAL GENNARO SPARAGNA shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu MEMORIAL GENNARO SPARAGNA a k poskytování služeb, o které jste požádali. MEMORIAL GENNARO SPARAGNA také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z MEMORIAL GENNARO SPARAGNA a jeho přidružených částí. MEMORIAL GENNARO SPARAGNA vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. MEMORIAL GENNARO SPARAGNA neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. MEMORIAL GENNARO SPARAGNA Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc MEMORIAL GENNARO SPARAGNA může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb MEMORIAL GENNARO SPARAGNA a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

MEMORIAL GENNARO SPARAGNA nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

MEMORIAL GENNARO SPARAGNA udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu MEMORIAL GENNARO SPARAGNA za účelem zjištění, jaké služby MEMORIAL GENNARO SPARAGNA jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům MEMORIAL GENNARO SPARAGNA, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web MEMORIAL GENNARO SPARAGNA prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící MEMORIAL GENNARO SPARAGNA nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku MEMORIAL GENNARO SPARAGNA a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů MEMORIAL GENNARO SPARAGNA nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web MEMORIAL GENNARO SPARAGNA používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky MEMORIAL GENNARO SPARAGNA nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti MEMORIAL GENNARO SPARAGNA, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb MEMORIAL GENNARO SPARAGNA nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

MEMORIAL GENNARO SPARAGNA zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. MEMORIAL GENNARO SPARAGNA uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

MEMORIAL GENNARO SPARAGNA vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se MEMORIAL GENNARO SPARAGNA nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte MEMORIAL GENNARO SPARAGNA na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2008   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation